Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Nazwa projektu:
Kompleksowa standaryzacja oraz informatyzacja
procesów zarządzania, sprzedaży, gospodarki magazynowej
oraz dwóch sklepów internetowych typu B2B oraz B2C.

Nazwa beneficjenta:
Hurtownia CENTRUM – Porcelana Szkło Sztućce – Smyła Sp.J.

Wartość projektu: 127 736,75 zł netto
Wartość dofinansowania: 63 855,61 zł netto

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Nazwa projektu:
Udział w wyjazdowej misji gospodarczej na targi
do Cantonu w Chinach.


Nazwa beneficjenta:
Hurtownia CENTRUM – Porcelana Szkło Sztućce sp. z o.o. sp.k.

Wartość projektu: 20 054,34 PLN
Wartość dofinansowania: 8 416,40 PLN

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Nazwa projektu:

Udział w wyjazdowej misji gospodarczej na targi
do Frankfurtu w Niemczech.


Nazwa beneficjenta:
Hurtownia CENTRUM – Porcelana Szkło Sztućce sp. z o.o. sp.k.

Wartość projektu: 14 933,50 PLN
Wartość dofinansowania: 6 275,00 PLNInformacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie
www.rpo.silesia-region.pl
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realnaodpowiedź na realne potrzeby

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Nazwa projektu:

Udział w wyjazdowej misji gospodarczej na targi
do Istambułu w Turcji.


Nazwa beneficjenta:
Hurtownia CENTRUM – Porcelana Szkło Sztućce sp. z o.o. sp.k.

Wartość projektu: 16 454,34 PLN
Wartość dofinansowania: 6 616,40 PLNInformacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie
www.rpo.silesia-region.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------